Kort om Susanne

 • Jeg er autoriseret psykolog, 56 år, og har været indehaver af min psykologpraksis i Odder siden 2006.
 • I 10 år har jeg arbejdet med individuel terapi, parterapi, gruppeforløb, undervisning samt psykologisk testning/undersøgelse. 
 • Uddannet sygeplejerske

Arbejdserfaring

Sideløbende med arbejdet i egen praksis, har jeg i perioder været tilknyttet/ansat her:

 • Kræftens Bekæmpelse i Aarhus (pårørende og kræftramte)
 • Rehabiliteringsprojekt på Randers Sundhedscenter for kræftramte og alvorligt hjertesyge
 • Onkologisk afdeling i Vejle (kræftafdeling)
 • Gigtramte Børns Forældreforening (foredrag, børnegrupper, smertehåndtering)
 • Voksenpsykologerne, Aarhus (psykologisk vurdering, undersøgelser og testning, støttende samtaler, flygtninge)*
 • Voksenpsykologisk Kontor, Viby (som ovenstående *)
 • Trivselsgruppen, Silkeborg og Aarhus (som ovenstående*)
 • International Business College, Kolding (undervisning i psykologi)
 • Odder ungdomsskole (psykologi for unge, grupper, selvudvikling, eksamensangs

Uddannelse

 • Talrige kurser og seminarer med fokus på vedvarende faglig udvikling og dygtiggørelse
 • Autoriseret af psykolognævnet under Socialministeriet (januar 2012)
 • Terapeutisk efteruddannelse fra “Institut for Somatisk Psykologi” (2010)
 • Uddannet cand. psych. (Aarhus Universitet, 2005)
 • Uddannet og autoriseret sygeplejerske (Aarhus Kommunehospital, 1984)