....med udgangspunkt i din oplevelse

Udgangspunktet for vores samtaler vil først og fremmest være det, du oplever og ønsker hjælp til; det som stiller sig i vejen for, at du kan leve dit liv, som du ønsker det. Samtalerne vil forholde sig til livet her og nu - og vil inddrage tidlige oplevelser i den udstrækning, det er relevant og naturligt for forståelsen og arbejdet med dine aktuelle vanskeligheder.

Jeg vil stille dig spørgsmål, lytte og inddrage relevante metoder og erfaringer, som kan være hjælpsomme i processen. Dit samtaleforløb vil tage udgangspunkt i lige præcis din individuelle problematik og vil kunne rumme elementer fra forskellige terapeutiske retninger. Jeg vil give dig redskaber til at forstå dig selv bedre og hjælpe dig til at kunne handle i overensstemmelse med det, du ønsker.

Det er et vigtigt udgangspunkt, at du er motiveret og interesseret i at arbejde psykologisk med dig selv, og at vi sammen bevæger os i den rigtige retning - at samtalerne opleves som meningsfulde i forhold til det, du ønsker at opnå.

Vigtigt i forbindelse med dit udbytte af et samtaleforløb er også at vide, at der ofte ikke er nemme løsninger eller hurtige svar på psykologiske problemer (men der kan være det). Varig forandring tager i de fleste tilfælde tid og må opleves og opbygges gradvist indefra. Måske skal der et længere forløb til, hvor der er mulighed for at gå i dybden med din livshistorie og dine livsudfordringer? Måske har du blot brug for et lille skub - og kanså komme videre ved egen kraft? Det finder vi sammen ud af. 

Jeg vil gerne tilbyde dig min erfaring og indsigt i psykologiske forandringsprocesser, mens du selv må gøre din del ved at tænke, mærke og arbejde med dig selv og dit liv, hvis noget skal forandres.

Det kan indimellem være krævende og nogle gange også smertefuldt at være i en terapeutisk proces, men ved fælles hjælp kan vores samtaler samtidigt danne udgangspunkt for udvikling af større indsigt, handlefrihed og tilfredshed i dit liv.

Jeg kan garantere dig en værdig og respektfuld behandling i fuld fortrolighed - og vil gøre mit bedste for at hjælpe dig.

Anvendte terapeutiske metoder: Kognitiv terapi, eksistentiel terapi, psykodynamisk terapi, act, narrativ terapi, tegneterapi