Kort om Susanne

 • Jeg er autoriseret psykolog, 59 år, og har været indehaver af min psykologpraksis i Odder siden 2006.

 • I 13 år har jeg arbejdet med individuel terapi, parterapi, gruppeforløb, undervisning samt psykologisk testning/undersøgelse.

 • Tidligere uddannet sygeplejerske


Arbejdserfaring

Sideløbende med arbejdet i egen praksis, har jeg i perioder været tilknyttet/ansat her:

 • Kræftens Bekæmpelse i Aarhus (pårørende og kræftramte)

 • Rehabiliteringsprojekt på Randers Sundhedscenter for kræftramte og alvorligt hjertesyge

 • Onkologisk afdeling i Vejle (kræftafdeling)

 • Gigtramte Børns Forældreforening (foredrag, børnegrupper, smertehåndtering)

 • Voksenpsykologerne, Aarhus (psykologisk vurdering, undersøgelser og testning, støttende samtaler, flygtninge)*

 • Voksenpsykologisk Kontor, Viby (som ovenstående *)

 • Trivselsgruppen, Silkeborg og Aarhus (som ovenstående*)

 • International Business College, Kolding (undervisning i psykologi)

 • Odder ungdomsskole (psykologi for unge, grupper, selvudvikling, eksamensangs


Uddannelse

 • Talrige kurser og seminarer med fokus på vedvarende faglig udvikling og dygtiggørelse

 • Autoriseret af psykolognævnet under Socialministeriet (januar 2012)

 • Terapeutisk efteruddannelse fra “Institut for Somatisk Psykologi” (2010)

 • Uddannet cand. psych. (Aarhus Universitet, 2005)

 • Uddannet og autoriseret sygeplejerske (Aarhus Kommunehospital, 1984)