Din mulighed for at udtrykke dig frit

Samtaleterapi kan være en hjælp, hvis du er plaget af psykisk smerte - en smerte, som kan have mange forskellige ansigter i form af fx depression, angst, stress eller sorg - og som påvirker din trivsel og dit liv.

Samtaleterapi kan hjælpe dig med at udvikle din evne til at rumme og håndtere dine vanskeligheder på en mere hensigtsmæssig måde, og samtidigt kan den hjælpe dig til at lære dig selv bedre at kende.

I bedste fald kan et terapeutisk forløb medføre, at din livsevne forbedres. Så du kan leve et rigere og mere frit liv, som er bedre i overensstemmelse med den, du er - og med de glæder og sorger, der nu en gang hører livet til.

Livet er fyldt med udfordringer, og vi kommer alle i situationer, som kan være svære at håndtere. Meget af det, livet byder os, håndterer vi enten på egen hånd eller med hjælp og støtte fra vores nærmeste.

Men - nogle perioder i vores liv kan vi opleve som særligt belastende

  • Måske oplever du, at de måder, du hidtil har håndteret dine vanskeligheder på, ikke er hjælpsomme i din nuværende situation?
  • Måske har du en oplevelse af, at dit liv er fastlåst og uoverkommeligt?
  • Måske har du vanskeligt ved at finde retning og foretage vigtige valg?
  • Måske føler du sig deprimeret, angst eller ulykkelig?
  • Måske er det svært at acceptere det, som ikke lader sig ændre?

Venner og familie kan være en stor hjælp, hvis du har det svært. Alligevel kan du opleve et behov for at dele dine tanker og følelser med en udenforstående neutral og professionel samtalepartner.

  • Måske er gode råd fra din familie og dine venner ikke det, der er hjælpsomt lige nu?
  • Måske oplever du, at det er vanskeligt at tale med dine nærmeste om det, du oplever i dig selv?
  • Måske har du et problematisk forhold til den eller dem, du plejer at søge hjælp og trøst hos?

Uanset hvad dine grunde er, tilbyder jeg dig en mulighed for at udtrykke dine tanker og følelser frit. Her skal du ikke tage hensyn til, hvad andre mener om, hvordan du har det - og alene det kan opleves som en stor lettelse.

Mange mennesker kommer helt ubevidst til at gå alene med belastende tanker og følelser, som usagt hober sig op inden i og begynder at presse på. Det kan opleves som tendens til “en kort lunte” overfor de nærmeste eller det kan sætte sig som en generende anspændthed og uro flere forskellige steder i kroppen. I yderste fald kan man opleve depression, angst eller stress.

Nogle mennesker kan opleve det som et nederlag eller et tegn på svaghed at være nødt til at kontakte en psykolog. De gør alt for at klare udfordringerne selv. Spørgsmål melder sig. Vil hun mon synes, at mine problemer er for små og ubetydelige? Vil hun mon lytte til mig og forstå mig - og vil hun tage vare på mig og mine vanskeligheder?

Samtaler med en psykolog er ikke udtryk for svaghed, men en måde at tage hånd om dig selv og dit liv på. Du drager omsorg for dig selv, når du rækker hånden frem efter hjælp.

Som psykolog kan jeg støtte dig i en proces, hvor du kan udtrykke det, der har sat sig fast i dine tanker og i din krop - og dermed gradvist finde mere indre ro og større livsglæde.